Ko寤k

Polo養ek: 0
Suma: € 0,00

Prihl嫳enie

E-mail: Heslo:

Registr塶ia

Nov registr塶ia
Zabudnut heslo

Facebook

N墏odn tovar

i駝y IBEX

€ 179,00

Posedov vak AMBUSH

€ 290,00

Magnetick mont彄

€ 29,50

Monaco tweedov sako

€ 172,38

Kab嫢 ALDUDES

€ 76,00

Kab嫢 WILD-J

€ 189,00

Zabudnut heslo

Email:
Priezvisko:

Hesl sa v na鈹j datab嫙e ukladaj 隘frovan, teda nie je mo駐 z datab嫙e zisti Va鈹 star heslo. Preto pokia ste svoje heslo zabudli, mus璥e V嫥 vygenerova heslo nov. Vyplnen璥 tohoto formul嫫a sa pre V嫳 vygeneruje nov heslo, ktor V嫥 odo雍eme emailom. Preto je nutn vyplni kombin塶iu email a priezvisko, aby sme sa vyhli tomu, 頡 niekto omylom d zmeni heslo in幦u u橙vate發vi. Ak ste n墏odou zabudli kombin塶iu email a priezvisko, je tu pre V嫳 e靖e jedna mo駐os a to, po雍ite n嫥 z Va鈹j emailovej adresy 養ados o zaslanie nov嶭o hesla na infobetalov.sk. My V嫥 na tento email odpovieme a pokia bude Va鈴 emailov adresa u n嫳 registrovan po雍eme V嫥 nov heslo emailom. Ak by ste formul嫫 vyplnili spr嫛ne, ale email s novm heslom V嫥 aj tak nepr獮e, postupujte pros璥 rovnakm sp盭obom.