Vyh琦d嫛anie:

Predaj瀡 + infolinka

+421 917 955 557
pondelok - piatok
8:30 - 17:00

Ponuka

孤atistiky

Po鋀t n嫛靖ev: 1 108 359
Po鋀t zobrazen: 15 184 572

Partneri:

Hart-hunting.sk
Hart-hunting.cz
Polovnicke-potreby.sk
Polovnickeodevy.skKo寤k

Polo養ek: 0
Suma: € 0,00

Prihl嫳enie

Email: Heslo:

Registr塶ia

Nov registr塶ia
Zabudnut heslo

Facebook

N墏odn tovar

Mikina DULLA - HART

€ 49,50

N墎ojov p嫳

€ 20,09

Diviak mal

€ 12,90


V墎ni鋘a na HUSI

Dostupnos tovaru: Skladom


Cena: € 46,50


Prida do ko寤ka (kusov):


V墎ni鋘a na ka鋱ce

Kombin塶ia dreva a plastovej trubice

  € 14,00
Detail produktu

Ru醀dlo mal

Prav rohovina

  € 50,90
Detail produktu

Nordik Roe v墎ni鋘a na srn鋱u

T嫢o v墎ni鋘a je 雷eci嫮ne vyvinut pre v墎enie srncov. Je predladn pre v鈹tky 靖yri hlavn zvuky, ktor potrebujete.

N糟OD NA POU埋TIE:

Jednoducho presu瓅e gumov kr駟k medzi dva najvzdialenej隘e z嫫ezy na v墎ni鋘e a zmen癃e zvuk. T嫢o v墎ni鋘a m dvojit zvukov dosku, ktor sa pou橙va pre lep隘u kontrolu hlasitosti. 璥 viac zakryjete otvor na spodnej strane v墎ni鋘y palcom, tm bude zvuk menej hlasn. Striedajte zvuky "nadviazanie kontaktu srny a srn醀蒼" so zvukmi "vzru鈹n rujn srna" 鋱 zvukmi "oplod犦vanej" srny po nieko痘o mint a potom opakujte pribli駐e po 20-30 mintach na rovnakom stanovi靖i.

Zvuk nadviazanie kontaktu srny a srn醀蒼: Umiestnite gumen kr駟k do prv嶭o (najvzdialenej隘eho) z嫫ezu od tela v墎ni鋘y a vdychujte kr嫢ko do v墎ni鋘y pre zvuky nadviazanie kontaktu. Pre napodob犦vanie zvukov vyd嫛anch srn鴈, zakusnite zubami do v墎ni鋘y cez gumov kr駟k a vyd嫛an zvuk bude vy凳.

Zvuky vzru鈹j rujnej srnky: Kr駟k umiestnite do druh嶭o z嫫ezu. Dajte zuby do uvo登en嶭o prv嶭o z嫫ezu a zakusnite jemne membr嫕u k telu v墎ni鋘y. Pery pri tom polo駙e na gumov kr駟k v druhom z嫫eze a fknite. 璥 駾lej zakusnete membr嫕u od gumov嶭o kr餒u, bude zvuk vy凳 (mlad srna) a naopak (star srna).

Zvuk oplod犦vanej srny: Postupujte rovnakm sp盭obom ako pri napodob犦van zvukov vzru鈹nej rujnej srny, ale po fknutiu do v墎ni鋘y okam養te uvo登ite stla鋀nie zubov a pier. Z疄kate tak hlas srny, ktor je pr嫛e pokladan srncom tzv. geschreck. Potom striedajte krat隘e zvuky vzru鈹nej rujnej srny s dlh寤mi zvukmi oplod犦vanej srny.

  € 32,00
Detail produktu